Zachęcamy do udziału w inicjatywie „Leśna szkoła z klimatem”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zapraszają do udziału w programie „Leśna Szkoła z Klimatem”. Celem zainaugurowanej w czerwcu 2021 roku inicjatywy jest inspirowanie uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. Głównym założeniem programu jest podniesienie świadomości prośrodowiskowej wśród dzieci poprzez realizację zajęć dydaktycznych na łonie natury i prowadzenie aktywności w trosce o środowisko naturalne. Przedsięwzięcie ma na celu inspirowanie  do podejmowania działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu, np. poprzez wspólne sadzenie drzew.

Przewidziane w ramach programu aktywności dostosowane są do pór roku. Podczas zajęć dzieci i młodzież dowiedzą się m. in. : jak mądrze korzystać z lasu, jak się w nim nie zgubić,  po co leśnicy wyznaczają szlaki, jakie szlaki są w lasach, czy można w lesie nocować, które rośliny wolno nam zrywać, a czego nie należy dotykać, jak i co robić kiedy natkniemy się na dzikie zwierzęta.

Poprzez realizowanie grupowych aktywności w plenerze program wspiera rozwój kompetencji interpersonalnych, umiejętności uczenia się i pracy w grupie, komunikacji, logicznego myślenia, kreatywności oraz samodzielności. Wsparciem merytorycznym będą m.in. przygotowane przez Lasy Państwowe ścieżki plenerowe służące grom terenowym i organizacjom prelekcji.

Zachęcamy do skorzystania z oferty programu, który może służyć jako forma urozmaicenia lekcji w szkołach dzięki połączeniu nauki i obcowania z przyrodą. W celu przeprowadzenia  lekcji prosimy o kontakt z najbliższym nadleśnictwem. Wszelkie informacje   o projekcie oraz materiały dydaktyczne dostępne są na stronie internetowej https://lesnaszkolazklimatem.pl/

Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa