Praca z uczniami ze środowisk uchodźczych – nowe szkolenie ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza  na szkolenie metodyczne „Kompetencje metodyczne  nauczycieli niezbędne w pracy z uczniami ze środowisk uchodźczych z Ukrainy”. Szkolenie jest kierowane do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli  oraz kadry zarządzającej szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie uchodźcy z Ukrainy.

Szkolenie ma charakter kaskadowy – uczestnicy będą proszeni o zorganizowanie podobnych szkoleń w swoich placówkach i przekazanie pozyskanej wiedzy nauczycielom, pracującym w klasach z uczniami uchodźcami z Ukrainy.

Szkolenie kaskadowe dla konsultantów i doradców metodycznych obejmuje 56 godzin, w ramach których zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • regulacje prawne dot. dziecka z doświadczeniem migracji w polskiej szkole
  • charakterystyka ucznia z doświadczeniem migracji (UDM) rozpoczynającego naukę w polskiej szkole
  • publikacje i materiały przydatne w prowadzeniu zajęć z uczniem uchodźczym
  • zespół wsparcia UDM – czym jest i jak go zbudować
  • kluczowe kompetencje szkolne w dydaktyce języka polskiego jako obcego, który jest docelowo językiem edukacji szkolnej
  • proces prymarnej oraz wtórnej alfabetyzacji UDM
  • kształcenie słuchu fonematycznego oraz poprawnej artykulacji w dydaktyce języka polskiego jako obcego.

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w materiały dydaktyczne, które umożliwią im poprowadzenie podobnych szkoleń w swoich instytucjach.

Harmonogram szkoleń, sylabus oraz formularz zapisów znajduje się na stronie systemu rekrutacji.

Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa