Dyrektor ORE Tomasz Madej na konferencji „Świat Edukacji” w Poznaniu

Tomasz Madej na konferencji „Świat Edukacji” w Poznaniu
Tomasz Madej na konferencji „Świat Edukacji” w Poznaniu

Jednym z wydarzeń XXVI Targów Edukacyjnych w Poznaniu w dniach 11−13 marca 2022 r. była Konferencja „Świat Edukacji”, której gościem − na zaproszenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego – był Dyrektor ORE Tomasz Madej. Uroczystość otwarcia  Targów Edukacyjnych uświetnili swą obecnością także goście Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i reprezentanci Urzędu Miasta Poznania.

Dyrektor ORE przedstawił uczestnikom konferencji zagadnienia współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji z placówkami doskonalenia nauczycieli, w perspektywie realizacji projektów UE i kierunków polityki oświatowej państwa. Tematami kolejnych wystąpień i dyskusji były m. in. Zintegrowana Strategia Umiejętności, doradztwo metodyczne i doskonalenie nauczycieli z perspektywy samorządu. Mówiono także o praktycznych aspektach pracy doradców w placówkach doskonalenia i przykładach dobrych praktyk Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. Zainteresowaniem cieszyły się Warcaby 100-polowe jako narzędzie rozwoju myślenia matematycznego oraz interaktywne materiały dydaktyczne w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących.
Atrakcją Targów było zwiedzanie nowo otwartego Centrum Szyfrów Enigma z jego interaktywną ekspozycją multimedialną, poświęconą maszynie szyfrującej Enigma i trzem polskim kryptologom: Marianowi Rejewskiemu, Jerzemu Różyckiemu i Henrykowi Zygalskiemu, którzy dokonali przełomowych odkryć dotyczących Enigmy i złamali jej kod.
XXVI Targi Edukacyjne była trzydniowym świętem edukacji, w ramach którego można było zapoznać się z ofertą 150 placówek oświatowych − szkół ponadpodstawowych, policealnych, szkół wyższych i wieloma innymi ośrodkami edukacyjnymi.

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa