„Szkoła w sytuacji (post)pandemii – możliwości szkoleń i poradnictwo” – zaproszenie na konferencję

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza na konferencję naukową „Szkoła w sytuacji (post)pandemii – możliwości szkoleń i poradnictwo”, która odbędzie się 30 listopada br. w Auli Schumana na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego.

Sytuacja związana z funkcjonowaniem szkół i uczelni w związku z pandemią COVID-19 wyzwoliła nowe siły zarówno do podjęcia wysokiej jakości oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych, jak i do uważnego obserwowania i poznawania zmienionej rzeczywistości. Motywem przewodnim konferencji będzie dyskusja nad organizacją pracy szkół i instytucji edukacyjnych w warunkach pandemii, wsparciem usług edukacyjnych i poradnictwa, podnoszeniem kompetencji zawodowych pracowników oświaty. Tematy wystąpień będą także oscylować wokół zagadnień kompetencji cyfrowych i psychospołecznych konsekwencji edukacji zdalnej. Działania Ośrodka Rozwoju Edukacji w sytuacji (post)pandemii przedstawi Dyrektor ORE Tomasz Madej.

Konferencja adresowana jest do nauczycieli, pedagogów, specjalistów, dyrektorów i innych pracowników placówek oświatowych, zainteresowanych powyższą problematyką. Wydarzenie realizowana jest w ramach „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Program konferencji 

Obrady konferencji będą prowadzone w trybie hybrydowym z wykorzystaniem nowych technologii poprzez streaming obrad konferencji w sieci. Osoby, które są zainteresowane stacjonarnym uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie tego formularza. 

Link do transmisji online

Więcej informacji na stronie organizatora.

 

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa