Kongres Edukacji Klasycznej na Zamku Królewskim w Warszawie

Minister Edukacji i Nauki oraz Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji mają zaszczyt zaprosić wszystkich dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz edukatorów i konsultantów na Kongres Edukacji Klasycznej pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który odbędzie się 24 listopada 2021 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Podczas spotkania prelegenci z Polski i zagranicy poruszą m.in. takie tematy jak: znaczenie edukacji filozoficznej dla współczesnego człowieka, aktualność nauczania łaciny w szkole czy miejsce tzw. sztuk wyzwolonych w nowoczesnej edukacji. Zwieńczeniem Kongresu będzie dyskusja „Edukacja klasyczna w obronie cywilizacji” z udziałem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Rejestracja na Kongres trwa do 18 listopada.

Lista uczestników  Kongresu jest tworzona zgodnie z kolejnością zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału zostaną Państwo poinformowani droga mailową. Szczegółowy program wydarzenia znajduje się w załączniku.

We wszelkich sprawach związanych z Kongresem prosimy o kontakt z dr. Marcinem Karkutem z Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE: tel. +48 784 002 619; e-mail: marcin.karkut@ore.edu.pl

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa