Rodzina i szkoła wobec pandemii COVID-19 – konferencja naukowa

Źródło: uksw.edu.pl
Źródło: uksw.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza na konferencję naukową „Rodzina i szkoła wobec pandemii COVID-19. Diagnoza sytuacji”. Spotkanie odbędzie się 26 października o godz. 9.45 w auli Schumana w Kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego.

W ramach konferencji zostanie podjęta refleksja nad wyzwaniami stojącymi przed rodziną i szkołą w związku z zaistniałymi skutkami pandemii COVID-19. Wydarzenie będzie przebiegać w formie hybrydowej – będzie ją można śledzić online na platformie Webex.
Zaproszeni goście podzielą się wynikami badań dotyczącymi pandemii COVID-19 w trzech perspektywach: medycznej, rodziny oraz szkoły. Wśród prelegentów znaleźli się: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie); dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. uczelni (UKSW w Warszawie); dr hab. Danuta Opozda (Katolicki Uniwersytet Lubelski, dr Elżbieta Bojanowska, dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, dr n. med. Agnieszka Kałwa z Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, mgr Tomasz Madej − dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz dr Alina Karaśkiewicz z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Program konferencji

Konferencja realizowana jest w ramach „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Kontakt do organizatorów (UKSW):
a.regulska@uksw.edu.pl
m.zelazkowska@uksw.edu.pl

Osoby zainteresowane uzyskaniem zaświadczenia o udziale w konferencji proszone są przesłanie na adres: a.regulska@uksw.edu.pl swoich danych (imię i nazwisko, adres mailowy). Zaświadczenia będą przesyłane drogą mailową.

Źródło: uksw.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa