Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2021

© arlacastagno/Photogenica
© arlacastagno/Photogenica

Termin „dysleksja rozwojowa”  najczęściej stosuje się dla określenia syndromu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym, spowodowane zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych oraz ich integracji, uwarunkowane nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

Najczęściej mówimy o 3 typach dysleksji:

  • DYSLEKSJA – specyficzne trudności w czytaniu,
  • DYSORTOGRAFIA – specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne),
  • DYSGRAFIA – niski poziom graficzny pisma.

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji  rozwojowej,  dzięki czemu będzie możliwe  dostrzeżenie w porę objawów ryzyka dysleksji, wczesna diagnoza i właściwie realizowanie pomocy terapeutycznej.

W tym roku Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji organizowany pod  hasłem „Jesteśmy różni – jesteśmy razem” i potrwa od 4 do 10 października.

Więcej informacji na temat problematyki dysleksji oraz  Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji  znajdą Państwo na stronie  Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami dotyczącymi dysleksji na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa