Dodatkowe zapotrzebowanie na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2021/2022

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w związku z realizacją zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki do klasy II szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022.

W tym celu należy do 15 października 2021 r.:

 • Wypełnić i przesłać zgłoszenie zapotrzebowania na podręczniki do wykorzystania w roku szkolnym 2021/2022 – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, uwzględniającego wyłącznie podręczniki do klas II dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej,

UWAGA!

 1. Zgłaszając zapotrzebowanie, należy dokonać wyboru konkretnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz książek pomocniczych w oparciu o wykaz stanowiący załącznik nr 2 (podręczniki dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej).
 2. Jeśli dysponujecie Państwo niewykorzystanymi egzemplarzami zaadaptowanych podręczników, które możecie Państwo przekazać lub wypożyczyć innej szkole po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę, prosimy o ich wykazanie poprzez wypełnienie załącznika nr 3.
 3. Podczas wypełniania załączników uprzejmie prosimy o:
 4. wybór podręczników tylko z listy zaadaptowanych (załącznik nr 2 ),
 5. prosimy zwrócić szczególną uwagę na numer dopuszczenia do użytku szkolnego (ewidencyjny w wykazie MEiN) danego podręcznika,
 6. nie używanie cudzysłowów,
 7. formatowanie tekstowe komórek podczas wpisywania numerów ewidencyjnych w wykazie MEiN,
 8. wypełnianie wszystkich rubryk, nawet jeżeli dane się powtarzają (np. nazwa szkoły, adres szkoły),
 9. wpisywanie poprawnych danych: numeru dopuszczenia do użytku szkolnego (numeru ewidencyjnego w wykazie MEiN), autora, tytułu i wydawnictwa,
 10. dokładne wypełnianie i sprawdzanie wszystkich rubryk.

Dokumenty, o których mowa powyżej, tj. zapotrzebowanie (załącznik nr 1), oraz wykaz podręczników, które nie będą wykorzystywane w roku szkolnym 2021/22 (załącznik nr 3) należy przesłać do Ośrodka Rozwoju Edukacji  w Warszawie, w wersji elektronicznej w pliku Excel, na adres: adaptacje@ore.edu.pl

Dane zawarte w wypełnionych dokumentach umożliwią opracowanie zbiorczego zestawienia, służącego jako podstawa do oszacowania wartości zamówienia na usługę druku. Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Przesłane zapotrzebowanie nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wydrukowanych podręczników.

Ostatnia aktualizacja: 12 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa