Znowelizowana lista lektur w podstawie programowej języka polskiego z komentarzem

W związku ze zmianami podstawy programowej w zakresie lektur przeznaczonych do
wspólnego i indywidualnego czytania (klasy I–III) oraz lektur obowiązkowych i
uzupełniających (klasy IV–VI) Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował komentarz
dydaktyczny dla nauczycieli uczących języka polskiego w szkole podstawowej. Komentarz
ten zawiera uaktualnioną listę lektur oraz wskazówki dla nauczycieli dotyczące pracy z
wybranymi lekturami uzupełniającymi.

Ostatnia aktualizacja: 15 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa