Wyzwania współczesnej edukacji a rozwój oświaty samorządowej. Zapraszamy na konferencję dla samorządowców w Warszawie

© BrianAJackson / Bank zdjęć Photogenica
© BrianAJackson / Bank zdjęć Photogenica

Zapraszamy samorządowców w dniach 11–12 października 2021 r. na 2-dniową ogólnopolską konferencję „Wyzwania współczesnej edukacji a rozwój oświaty samorządowej” poświęconej refleksji nad zdefiniowaniem wyzwań stojących przed współczesną edukacją oraz zaprezentowaniem rozwiązań, wdrożeń czy przykładów będących odpowiedziami samorządów na te wyzwania. 

Świat zawsze mierzył się ze zmianami i sytuacjami nieprzewidywalnymi. W okresie pandemii dynamika tych zmian i ich skala zaowocowała licznymi skutkami społecznymi i finansowymi. Edukacja jako jedna z usług publicznych – nie uchroniła się przed tymi zmianami. Nauczyciele, uczniowie i rodzice z dnia na dzień musieli dostosować się do nowej sytuacji, podjąć trud nauczenia się nowych narzędzi informatycznych raz ich wykorzystywania w realizowanym procesie dydaktycznym. Zmiany z jednej strony odcisnęły swoje bolesne piętno, z drugiej jednak strony przyspieszyły proces cyfryzacji polskiej szkoły, otwierając nowe możliwości zmian w modelu nauczania.

Konsekwencje pandemii uwidoczniły potrzebę refleksji, ale i podjęcia działań, które będą mogły zapobiegać kolejnym tego typu zjawiskom oraz służyć rozwojowi lokalnej oświaty. Wiele zależy od tego, jak szybko na zmieniającą się rzeczywistość potrafi reagować samorząd odpowiedzialny za realizację zadań oświatowych. Co zrobić, aby jak najlepiej wykorzystać wyzwania stojące przed oświatą samorządową, aby stały się one dla lokalnej oświaty szansą a nie zagrożeniem?

Adresaci konferencji

Konferencja adresowana jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego nadzorujących pracę szkół i przedszkoli.

Termin konferencji: 11−12 października 2021 r.

Organizacja i miejsce:

Konferencja odbywa się w Warszawie, w hotelu SANGATE, ul. Komitetu Obrony Robotników 32 (hotel mieści się u zbiegu ulic Komitetu Obrony Robotników i Alei Żwirki i Wigury).

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w hotelu. .

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów − II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 20014-2020.

Szczegóły konferencji, program i formularz rekrutacyjny.

Kontakt
Piotr Matuszak
tel. (22) 570-83-42
e-mail:piotr.matuszak@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 27 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa