82. rocznica sowieckiej agresji na Polskę

17 września 1939 r. Armia Czerwona, bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny, wkroczyła na terytorium II Rzeczypospolitej. Złamała tym samym obowiązujący od 1932 r. polsko-sowiecki pakt o nieagresji. Napaść była konsekwencją tajnego układu niemiecko-sowieckiego podpisanego 23 sierpnia 1939 r. przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa, ludowego komisarza spraw zagranicznych Związku Sowieckiego.

Od około 4:00 nad ranem wojska sowieckie w liczbie ponad 600 tys. żołnierzy sowieckich, 4700 czołgów i 3300 samolotów rozpoczęły przekraczanie granicy polskiej na całej jej długości. Aresztowano ponad 200 tysięcy Polaków. Z nich ponad 21 tysięcy zostało wiosną 1940 r. zamordowanych przez NKWD.

Symbolicznym przypieczętowaniem niemiecko-sowieckiego triumfu było zorganizowanie 22 września w Brześciu Litewskim wspólnej parady wojsk Hitlera i Stalina.

28 września, wbrew obowiązującemu prawu międzynarodowemu, Sowieci i Niemcy podpisali traktat o granicach i przyjaźni, który wytyczał granicę niemiecko-sowiecką na okupowanym wojskowo terytorium Polski. W konsekwencji zmasowanego i skoordynowanego ataku agresorów, armia polska znalazła się w sytuacji bez wyjścia. Polski opór wojskowy ustał 5 października 1939 r.

Od 2004 r. każdego 17 września obchodzony jest w Polsce Światowy Dzień Sybiraka, którego głównym celem jest upamiętnienie losów polskich zesłańców. W tym celu powołano również Muzeum Pamięci Sybiru, którego uroczyste otwarcie ma miejsce dzisiaj, 17 września 2021 r. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą muzeum.

Fot.:Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Ostatnia aktualizacja: 17 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa