Wsparcie uczniów po powrocie do szkół

Ośrodek Rozwoju Edukacji poleca publikację „Uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole”, która jest interesującą pomocą w pracy z uczniami z zaburzeniami psychicznymi oraz innymi trudnościami natury emocjonalnej, zarówno w pracy zdalnej, jak i w sytuacji powrotu do szkół.

Materiał zawiera wiedzę ułatwiającą rozpoznawanie niepokojących symptomów wielu zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, począwszy od sygnałów ostrzegawczych wysyłanych przez nich na poszczególnych etapach rozwoju. Autorki przekazują cenne wskazówki do pracy z uczniami, udzielają praktycznych rad dotyczących wspierania ich oraz współpracy w relacji szkoła–dom.

Autorki publikacji, omawiając kwestie zaburzeń funkcjonowania uczniów w szkole, wskazują, że często to nauczyciel jako pierwszy może zaobserwować, iż dobrostan ucznia jest zaburzony, a sytuacja, w której się znalazł, i to, co przeżywa, przerasta jego możliwości radzenia sobie. Zauważają, że to właśnie nauczyciel może być jedyną osobą, którą młody człowiek zechce obdarzyć zaufaniem i podzielić się z nią nurtującymi problemami.

Polecamy również inne nasze publikacje, które można pozyskać bezpłatnie w ORE:

  1. Dostosowanie warunków edukacyjnych dla dziecka z alergią
  2. Uczniowie z różnych kultur w szkole
  3. Międzykulturowość w szkole

Zapraszamy szkoły, ośrodki, placówki, biblioteki do Ośrodka Rozwoju Edukacji w celu otrzymania bezpłatnej publikacji w wersji papierowej.

W sprawie publikacji prosimy o kontakt z Wydziałem Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa