Czternaste spotkanie informacyjno–konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

W dniach 10–11 maja 2021 r. odbyło się czternaste spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Po raz kolejny, z uwagi na sytuację epidemiczną, uczestnicy spotkali się w przestrzeni wirtualnej.

W spotkaniu wzięli udział:

przedstawiciele Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN:

 • Marzenna Habib – Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej
 • Helena Maryjanowska – Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
 • Elżbieta Neroj – Radca Generalny Ministra
 • Jan Kosiński-Gortych – Radca Ministra
 • Marzenna Czarnocka – Ekspert MEiN
 • Beata Jachimczak – Ekspert MEiN
 • Grzegorz Pochopień – Ekspert MEiN
 • Małgorzata Dońska-Olszko – Ekspert MEiN

przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji:

 • Wiesław Poleszak – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
 • Monika Dobrowolska – Kierownik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
 • Agnieszka Woroniecka-Borowska – specjalista w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

przedstawiciele kuratoriów oświaty (KO) z 16 województw.

W pierwszym dniu spotkania stworzono uczestnikom przestrzeń do wymiany doświadczeń dotyczących realizacji nadzoru pedagogicznego w odniesieniu do organizacji kształcenia specjalnego oraz edukacji włączającej w okresie nauki zdalnej.

Drugi dzień spotkania poświęcono prezentacji zmian systemowych w oparciu o Model „Edukacji dla Wszystkich” ze szczególnym naciskiem na obszary istotne z punktu widzenia sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz dyskusji i wymianie spostrzeżeń dotyczących zaprezentowanych zmian systemowych.

Ponadto uczestniczkom spotkania zostały zaprezentowane kwestie dotyczące założeń Środowiskowego Modelu Wczesnego Wspomagania Rozwoju skoncentrowanego na rodzinie i zintegrowanego sektorowo, w szczególności dotyczące:  polityki i praktyki w zakresie wczesnej edukacji i wsparcia dziecka i rodziny, działań podejmowanych w różnych sektorach i przy dostępnych zasobach, propozycji nowych rozwiązań pozwalających na budowanie zintegrowanego systemu wsparcia.

W trakcie spotkania stworzono przestrzeń do dzielenia się wiedzą oraz wymiany doświadczeń, zadawania pytań ekspertom i wyjaśniania wątpliwości pojawiających się w codziennej pracy wizytatorów ds. SPE. Helena Maryjanowska – Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki podjęła dialog z uczestnikami spotkania, który pozwolił doprecyzować szczegóły organizacji kształcenia specjalnego wynikające z przepisów prawa.

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa