120. rocznica rozpoczęcia strajku dzieci we Wrześni

Przed stu dwudziestu laty, 20 maja 1901 r. dzieci w niewielkim miasteczku Września, znajdującym się wówczas w granicach zaboru pruskiego, zbuntowały się przeciwko nauczaniu religii w szkole w j. niemieckim. Przez władze szkoły, za odmowę śpiewania niemieckiej pieśni religijnej, zostały skazane na chłostę. Było to zaostrzenie represji wobec oporu, który trwał już od dłuższego czasu – rodzice odmówili zakupu niemieckojęzycznych katechizmów, a gdy władze szkoły zakupiły je własnym sumptem, dzieci nie chciały ich zabrać do domu. Po wydarzeniach wrzesińskich, kolejne okoliczne szkoły zaczęły włączać się do strajku, który potrwał do 1904 r. Mimo kar dla dzieci, ich rodziców, a także osób zaangażowanych w akcję informacyjną nt. protestu wśród społeczności polskiej, władzom pruskim nie udało się stłumić oporu, wprost przeciwnie, w kolejnych latach opór jedynie narastał, a protest dzieci z Wrześni stał się po dziś dzień symbolem oporu Polaków przeciwko germanizacji. Więcej o strajku we Wrześni można m.in. posłuchać na stronie Polskiego Radia.

Program obchodów rocznicy jest na stronie Urzędu Miasta i Gminy Września.  

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa