„Żołnierze Wyklęci” – konferencja online

od lewej: Agnieszka Karczewska- Gzik, kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, Tomasz Madej, p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Grażyna Wiśniewska Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
od lewej: Agnieszka Karczewska- Gzik, kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, Tomasz Madej, p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Grażyna Wiśniewska Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji

W związku z 10. rocznicą obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przypadającą na 1 marca 2021 r., w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja online „Żołnierze Wyklęci” pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

W spotkaniu wzięli udział:

  • Dariusz Piontkowski – sekretarz stanu Ministra Edukacji i Nauki
  • Sławomir Adamiec – dyrektor generalny Ministra Edukacji i Nauki
  • przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki,
  • kuratorzy oświaty,
  • dyrektorzy ośrodków doskonalenia,
  • dyrektorzy bibliotek pedagogicznych.

Podczas wydarzenia wygłoszone zostały interesujące wykłady:

  • „Represyjne działania władz komunistycznych wobec polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w latach 1944–1956” – dr Ewa Janina Kurek
  • „Rządy bezprawia. Orzecznictwo wojskowego wymiaru sprawiedliwości w procesach Żołnierzy Wyklętych”. Wybrane przykłady – dr Krzysztof Busse
  • „Młodzież Wyklęta” – Marcin Łaszczyński
  • „Żołnierze Wyklęci na lekcjach historii. Rola nauczyciela w kształtowaniu patriotyzmu młodzieży szkolnej” – Daniel Siemiński

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem i będzie ponownie zorganizowana dla nauczycieli historii, doradców metodycznych historii oraz konsultantów ds. nauczania historii.

Fotorelacja

 

od lewej: Agnieszka Karczewska- Gzik, kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, Tomasz Madej, p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Grażyna Wiśniewska Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
od lewej: Sławomir Adamiec, dyrektor generalny w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Dariusz Piontkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Agnieszka Karczewska- Gzik, kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, Tomasz Madej, p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Grażyna Wiśniewska Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Daniel Siemiński Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
dr Janina Ewa Kurek
dr Krzysztof Busse Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu
Marcin Łaszczyński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa