Porozumienie ze Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych RP podpisane

1 marca 2021 roku Tomasz Madej, p.o. Dyrektor ORE podpisał porozumienie pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej (SDSiZ RP). W imieniu Stowarzyszenia dokument podpisali: Tomasz Magnowski – Przewodniczący Zarządu Głównego oraz Ewa Dębska – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Głównego SDSiZ RP.

Współpraca będzie realizowana w obszarach doradztwa zawodowego i szkolnictwa branżowego.

Głównymi celami porozumienia są:

  • wzajemne wspieranie procesów inicjowania, projektowania, wdrażania i promowania innowacyjnych rozwiązań dotyczących doradztwa zawodowego oraz szkolnictwa branżowego;
  • upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie – Lifelong Learning (LLL);
  • wymiana doświadczeń między specjalistami zajmującymi się obszarem doradztwa zawodowego w Polsce oraz w krajach europejskich i pozaeuropejskich;
  • wsparcie i doskonalenie nauczycieli i specjalistów, szkół, rodziców w zakresie doradztwa zawodowego;
  • inicjowanie i podejmowanie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie w kontekście zatrudnienia;
  • działania na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji i mobilności zawodowej oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  • działania na rzecz wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w aktywizacji zawodowej i społecznej, w szczególności w edukacji;
  • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej w obszarze doradztwa zawodowego i szkolnictwa branżowego.
Tomasz Madej – p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Ewa Dębska – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej
Tomasz Magnowski – Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa