II edycja konferencji online „Żołnierze Wyklęci”

Od lewej Agnieszka Karczewska-Gzik, kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, Stanisław Zubek, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Od lewej Agnieszka Karczewska-Gzik, kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, Stanisław Zubek, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji

W związku obchodzonym niedawno po raz dziesiąty Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przypadającym na dzień 1 marca, w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się 10 marca 2021 r. druga edycja konferencji online „Żołnierze Wyklęci”. Minister Edukacji i Nauki objął wydarzenie swoim honorowym patronatem. Konferencję adresowano do nauczycieli historii, doradców metodycznych historii i edukacji obywatelskiej, nauczycieli konsultantów ds. historii i edukacji obywatelskiej oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Podczas wydarzenia wygłoszono następujące wykłady:

  • „Represyjne działania władz komunistycznych wobec polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w latach 1944−1956” – dr Ewa Janina Kurek
  • „Rządy bezprawia. Orzecznictwo wojskowego wymiaru sprawiedliwości w procesach Żołnierzy Wyklętych. Wybrane przykłady” – dr Krzysztof Busse
  • „Młodzież Wyklęta” – Marcin Łaszczyński
  • „Żołnierze Wyklęci na lekcjach historii. Rola nauczyciela w kształtowaniu patriotyzmu młodzieży szkolnej” – Daniel Siemiński

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników oraz uznaniem dla wysokiego poziomu merytorycznego prezentowanych zagadnień.

Fotorelacja

Od lewej Agnieszka Karczewska-Gzik, kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, Stanisław Zubek, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Od lewej: Agnieszka Karczewska-Gzik, kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, Grażyna Wiśniewska, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
dr Ewa Janina Kurek
dr Krzysztof Busse, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu
Marcin Łaszczyński, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
Daniel Siemiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa