Konferencja „Żołnierze Wyklęci” – 1 marca 2021 roku

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przygotowuje konferencję, która wpisuje się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych − święta państwowego obchodzonego corocznie 1 marca, poświęconego upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. z inicjatywy śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Konferencja w formule online odbędzie z udziałem zaproszonych gości − przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki, Kuratorów Oświaty, przedstawicieli Placówek Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotek Pedagogicznych. Uczestnicy wysłuchają m. in. wykładu dr Ewy Janiny Kurek na temat „Represyjnych działań władz komunistycznych wobec polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w latach 1944−1956” oraz prelekcji przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczegółowe informacje zawiera program konferencji.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa