Teatr jako metoda pracy wspierająca rozwój społeczno-moralny

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Marcina Kostyry „Teatr jako metoda pracy wspierająca rozwój społeczno-moralny”.

Autor jest wychowawcą i nauczycielem etyki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 4 w Warszawie oraz nauczycielem filozofii i filozofii społecznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 „SOS”. Otrzymał I Nagrodę za projekt edukacyjny w 2013 roku oraz II Nagrodę w kategorii „kreatywny nauczyciel, pedagog, metodyk, innowator”.

Autor dzieli się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi roli teatru jako metody pracy, która ma ogromne znaczenie w resocjalizacji nieletnich. W artykule można dowiedzieć się na temat ośmioletniej działalności Teatru Moralnego Niepokoju, o odniesionych przez grupę sukcesach, napotkanych problemach oraz terapeutycznej roli tworzenia autorskich spektakli teatralnych i znaczeniu występów publicznych.

Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa