Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym – szkolenia dla kadry publicznych placówek doskonalenia nauczycieli

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenia z zakresu wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym.

Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych, którzy po zakończeniu szkolenia będą mogli poprowadzić w swoich placówkach szkolenia kaskadowe dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych.

Tematyka szkoleń obejmuje poniższe zagadnienia:

 • Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty/maturalnego w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu.
 • Analiza porównawcza.
 • Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

Szkolenie odbywać się będzie w formule blended-learning; część warsztatowa w czasie rzeczywistym na platformie Google Meet oraz część samokształceniowa moderowana przez eksperta prowadzącego część warsztatową.

Część samokształceniowa na platformie Moodle przeznaczona jest na zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi na temat wdrażanych zmian.

Szkolenia prowadzone będą przez pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE), Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE), pracowników akademickich i nauczycieli praktyków.

Harmonogram szkoleń (4-godzinne warsztaty online)

Zmiana wymagań egzaminacyjnych – Egzamin ósmoklasisty

 1. Język polski – 16.12.2020
 2. Matematyka – 16.12.2020
 3. Język angielski 14.12.2020
 4. Język niemiecki – 17.12.2020

Zapisy na szkolenia za pomocą formularza elektronicznego

Zmiana wymagań egzaminacyjnych – Egzamin maturalny:

 1. Język polski – 14.12.2020
 2. Matematyka – 17.12.2020
 3. Język angielski 17.12.2020
 4. Język niemiecki – 15 i 17.12.2020
 5. Biologia – 16.12.2020
 6. Chemia – 16.12.2020
 7. Fizyka – 15.12.2020
 8. Geografia 15.12.2020
 9. Historia – 15.12.2020
 10. Informatyka 16.12.2020
 11. WOS – 17.12.2020

Zapisy na szkolenia za pomocą formularza elektronicznego

Szkolenia są bezpłatne.

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w ww. szkoleniach dostępne będą do samodzielnego wydruku na koncie Uczestnika na platformie Szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych. Osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa