Dwunaste spotkanie informacyjno–konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

15 grudnia 2020 r. odbyło się dwunaste spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Tym razem, z uwagi na sytuację epidemiczną, uczestnicy spotkali się w przestrzeni wirtualnej.

W spotkaniu wzięli udział:

przedstawiciele Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN:

  • Marzenna Habib – Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego
  • Helena Maryjanowska – Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji:

Monika Dobrowolska – Kierownik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

  • Agnieszka Woroniecka-Borowska – specjalista w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
    przedstawiciele kuratoriów oświaty (KO) z 16 województw.

Celem spotkania było zwrócenie uwagi uczestników na możliwość pojawienia się trudności readaptacyjnych u dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powracających do szkoły po okresie nauki w systemie edukacji zdalnej oraz usystematyzowanie wiedzy dotyczącej udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach policealnych.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane informacje dotyczące zaburzeń zachowań, będących efektem konieczności uczestniczenia w edukacji zdalnej oraz z zakresu przeciwdziałania trudnościom readaptacyjnym dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powracającymi do szkoły po okresie nauki w systemie edukacji zdalnej. Szczególną uwagę poświęcono kwestii odbudowy relacji rówieśniczych oraz relacji nauczyciel – dziecko/uczeń.

W drugiej części spotkania zostały omówione zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach policealnych, w tym obowiązujące przepisy prawa w ww. zakresie oraz przekazane informacje dotyczące rozwiązań stosowanych w szkołach policealnych w ramach rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych słuchaczy, organizacji i udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

W trakcie spotkania stworzono przestrzeń do dzielenia się wiedzą oraz wymiany doświadczeń, zadawania pytań ekspertom i wyjaśniania wątpliwości pojawiających się w codziennej pracy wizytatorów ds. SPE. Pani Helena Maryjanowska – Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej podjęła dialog z uczestnikami spotkania, który pozwolił doprecyzować szczegóły organizacji kształcenia specjalnego wynikające z przepisów prawa.

Ponadto gośćmi spotkania były Panie Agnieszka Pietryka i Marta Bielawska, które zasygnalizowały wdrożenie projektu Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Z uwagi na istotną rolę SCWEW w podnoszeniu jakości edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych zakłada się współpracę SCWEW z wizytatorami ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa