Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych – nowy projekt ORE

Zestawy narzędzi edukacyjnych
fot. fotolia.com
Zestawy narzędzi edukacyjnychfot. fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczął realizację projektu „Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizowany jest na podstawie Decyzji Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 listopada 2020 roku.

Projekt „Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych” jest kontynuacją projektu pozakonkursowego Tworzenie programów nauczania, w ramach którego zostały opracowane scenariusze zajęć/lekcji i programy nauczania.

Obecnie trwają nabory do projektu na Ekspertów merytorycznych oraz Głównego specjalistę ds. rozliczeń finansowych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony BIP ORE zakładka Praca.

Ostatnia aktualizacja: 25 listopada 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa