Szkolenie „Jak stworzyć Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w świetle obowiązujących przepisów prawa?”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu online „Jak stworzyć Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w świetle obowiązujących przepisów prawa?”, które odbędzie się w terminie 30 listopada – 17 grudnia 2020 roku. Kurs przeznaczony jest dla doradców zawodowych, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Został przygotowany przez Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ORE.

 

Celem szkolenia jest:

  1. Poszerzenie kompetencji merytorycznych doradców zawodowych, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu podstaw prawnych i organizacji WSDZ.
  2. Zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa oświatowego w zakresie doradztwa zawodowego.
  3. Rozwijanie umiejętności wspierania nauczycieli w zakresie nauczanego przez nich przedmiotu, w kontekście działań na rzecz realizacji WSDZ.
  4. Poszerzenie wiedzy w zakresie rozpoznania potrzeb nauczycieli, uczniów i ich rodziców/ opiekunów prawnych w związku z organizacją doradztwa zawodowego w szkole.
  5. Poszerzenie umiejętności w zakresie prowadzenia monitoringu doradztwa w ramach WSDZ
  6. Zapoznanie z pojęciem ewaluacji realizowanych działań w ramach WSDZ.
  7. Doskonalenie umiejętności opracowania programu realizacji doradztwa zawodowego.
  8. Zapoznanie z nowoczesnymi narzędziami służącymi realizacji WSDZ, w tym w pracy zdalnej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia, programu oraz zasad rekrutacji znajdują się pod tym linkiem.

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa