„Budowanie relacji w klasie zróżnicowanej podczas edukacji zdalnej” – webinarium

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w webinarium Budowanie relacji w klasie zróżnicowanej podczas edukacji zdalnej”, które odbędzie się w dniu 26 października 2020 roku na platformie google meet, w godzinach 10:00-12:30.

Celem webinarium jest zwiększenie wiedzy uczestników z zakresu zaburzeń zachowania i emocji oraz zapoznanie z zasadami budowania dobrych relacji w grupie rówieśniczej. Odbiorcy formy doskonalenia pozyskają wiedzę m.in. na temat wspierania uczniów z zaburzeniami oraz skutecznymi strategiami reagowania w sytuacjach trudnych, jak również uzyskają informacje z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Odbiorcy poznają także zasady budowania klimatu klasy wpływającego na dobrostan zespołu klasowego.

Webinar adresowany jest do kadry PDN, PPP, BP, dyrektorów i specjalistów ze szkół i placówek.

W dniu wydarzenia zakwalifikowani uczestnicy otrzymają maila z linkiem zapraszającym do udziału w webinarium.

Wymagania techniczne: komputer lub laptop (ewentualnie smartfon), sprawnie działające głośniki oraz stabilne połączenie z internetem. W dniu szkolenia uczestnicy nawiązują łączność z organizatorem przez udostępniony link, na 30 minut przed spotkaniem.

Rekrutacja za pomocą formularza elektronicznego trwa do 19.10.2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 14 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa