Informacja dotycząca zgłaszania zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2020/2021

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w związku z realizacją zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki na rok szkolny 2020/2021.

 W tym celu należy w terminie do 18 września 2020 r.:

 1. Wypełnić i przesłać zgłoszenie zapotrzebowania na podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz książki pomocnicze do wykorzystania w roku szkolnym 2020/2021 – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, uwzględniającego wyłącznie podręczniki do ww. klas tj.:
  • II–III branżowych szkół  I stopnia dla absolwentów gimnazjum,
  • I–II branżowych szkół I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej
  • II–III liceów ogólnokształcących dla absolwentów gimnazjum,
  • I–II liceów ogólnokształcących dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej
  • II–IV techników dla absolwentów gimnazjum,
  • I–II techników dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

UWAGA!

Przesłane zapotrzebowanie proszę pomniejszyć o liczbę podręczników, które  mają Państwo na stanie i które mogą być ponownie użytkowane przez uczniów w roku szkolnym 2020/21

 1. Zgłaszając zapotrzebowanie należy dokonać wyboru konkretnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz książek pomocniczych
  w oparciu o wykaz stanowiący załącznik nr 2 (podręczniki dla absolwentów gimnazjum)
  i nr 3 (podręczniki dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej)
 2. Jeśli dysponujecie Państwo niewykorzystanymi egzemplarzami zaadaptowanych podręczników, które możecie Państwo przekazać lub wypożyczyć innej szkole
  po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę, prosimy o ich wykazanie poprzez wypełnienie załącznika nr 4.
 3. Podczas wypełniania załączników uprzejmie prosimy o:
  • wybór podręczników tylko z listy zaadaptowanych (załącznik nr 2 i 3). Prosimy zwrócić szczególną uwagę na numer dopuszczenia do użytku szkolnego (ewidencyjny w wykazie MEN) danego podręcznika,
  • nie używanie cudzysłowów,
  • formatowanie tekstowe komórek podczas wpisywania numerów ewidencyjnych
   w wykazie MEN,
  • wypełnianie wszystkich rubryk, nawet jeżeli dane się powtarzają (np. nazwa szkoły, adres szkoły),
  • wpisywanie poprawnych danych: numeru dopuszczenia do użytku szkolnego (numeru ewidencyjnego w wykazie MEN), autora, tytułu i wydawnictwa,
  • dokładne wypełnianie i sprawdzanie wszystkich rubryk.

Dokumenty, o których mowa powyżej tj. zapotrzebowanie (zał. nr 1), oraz wykaz podręczników, które nie będą wykorzystywane w roku szkolnym 2020/21 (zał. nr 4) należy przesłać do Ośrodka Rozwoju Edukacji  w Warszawie, w wersji elektronicznej w pliku Excel  na adres: adaptacje@ore.edu.pl

Dane zawarte w wypełnionych dokumentach umożliwią opracowanie zbiorczego zestawienia służącego jako podstawa do oszacowania wartości zamówienia na usługę druku. Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej. 

Przesłane zapotrzebowanie nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wydrukowanych podręczników.

Ostatnia aktualizacja: 10 września 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa