Bezpieczna szkoła – poradnik

Poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” – przeznaczony jest dla dyrektorów szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych, a także nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Został on opracowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. W założeniu autorów publikacja stanowi kompendium aktualnej wiedzy na temat rozpoznawania zagrożeń i reagowania na nie.  Przedstawia procedury i działania rekomendowane w przypadku wystąpienia w szkołach i placówkach konkretnych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczniów i pracowników. W tekście wyodrębniono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa fizycznego (zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne) oraz bezpieczeństwa cyfrowego, także związanego z technicznym zabezpieczeniem sieci i sprzętu IT.

 

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa