Warsztat online „Wpływ podejmowanych decyzji na karierę zawodową”

© Rangizzz/Photogenica
© Rangizzz/Photogenica

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnym warsztacie online „Wpływ podejmowanych decyzji na karierę zawodową”, który odbędzie w terminie 26–27 sierpnia 2020 roku, organizowanym przez Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ORE. Warsztat adresowany jest do doradców zawodowych.

Tematyka warsztatu stanowi kompendium wiedzy na temat czynników rozwoju zawodowego na różnych etapach edukacyjnych, wyzwań jakie stoją przed doradztwem zawodowym w obszarze planowania kariery zawodowej oraz przed absolwentem szkoły podstawowej, jak również możliwości wykorzystania i dostosowania do potrzeb poszczególnych uczniów materiałów związanych z realizacją doradztwa zawodowego.

Celem warsztatu jest:

  1. Podniesienie umiejętności doradców zawodowych w zakresie wspierania uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej na różnych etapach edukacyjnych;
  2. Zapoznanie doradców zawodowych z wybranymi metodami/technikami doradztwa zawodowego wspierającymi uczniów w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej;
  3. Inicjowanie rozwiązań służących wypracowaniu nowych metod i form pracy z uczniami;
  4. Wymiana doświadczeń oraz wzbogacenie warsztatu pracy doradców o sprawdzone metody i rozwiązania służące wspieraniu uczniów w planowaniu kariery zawodowej.

Wkrótce podamy szczegółowe informacje dotyczące warsztatu, programu oraz zasad rekrutacji. Liczba miejsc ograniczona.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach, zapraszamy do śledzenia głównej strony internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz aktualizacji w zakładce Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ORE.

Ostatnia aktualizacja: 14 lipca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa