Szkolenie e-learningowe „Edukacja zdrowotna w szkole”

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stockfot. Adobe Stock

Zapraszamy na pierwszą edycję szkolenia e-learningowego „Edukacja zdrowotna w szkole”.
Kurs skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli innych przedmiotów prowadzących edukację zdrowotną.

Termin szkolenia: 23 lipca−31 sierpnia 2020 r.

Cele szkolenia:

  1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli prowadzących zajęcia z edukacji zdrowotnej.
  2. Podniesienie kompetencji uczestników kursu w zakresie ograniczania występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Kryteria naboru:

  • Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego
  • Zatrudnienie w szkole lub placówce doskonalenie nauczycieli

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową na platformie Moodle ORE i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Zaświadczenia będą dostępne do samodzielnego pobrania po zakończeniu. Zaświadczenia otrzymają osoby, które uzyskają minimum 40 z 60  punktów z testu końcowego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zapisy na kurs za pomocą formularza elektronicznego na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Na zgłoszenia czekamy do 24.08.2020 r.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa