E-konferencja z cyklu „Szkoły ćwiczeń w działaniu”

Druga ogólnopolska konferencja na temat: INNOWACJE – KOMPETENCJE KLUCZOWE – RYNEK PRACY, której celem jest merytoryczne wsparcie przedstawicieli środowisk zaangażowanych w działanie istniejących i powstawanie kolejnych szkół ćwiczeń. Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno przedstawicieli szkół i partnerów biorących udział w projektach konkursowych, jak i wszystkich zainteresowanych innowacyjnymi i kreatywnymi działaniami, służącymi przede wszystkim wszechstronnemu rozwojowi uczniów.

Odpowiadając na wyzwania obecnej sytuacji prelegenci podzielą się swoimi doświadczeniami, refleksjami i praktycznymi pomysłami na kształcenie również w formule zdalnej.

Konferencja odbędzie się w dniach 19–22 maja 2020 r. w formie elektronicznej na platformie Moodle ORE https://e-kursy.ore.edu.pl.

Udział jest bezpłatny.

Uczestnicy otrzymają dostęp do wystąpień każdego dnia konferencji w godz 9.00–23.59

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić formularz rekrutacyjny najdalej do dnia 18 maja 2020 r. do godz. 12.00. Jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany przed tym terminem, wówczas zapisy zostaną zakończone wcześniej. Informacja o wyniku rekrutacji zostanie wysłana e-mailem do wszystkich osób, które wypełnią formularz, najpóźniej do dnia 18 maja 2020 r. do godz. 15.00.

Rejestracja na konferencję za pomocą formularza elektronicznego.

Zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 8 maja 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa