Współpraca z Europejską Siecią Praktykantów (EAN)

Europejska Sieć Praktykantów (EAN) to sieć praktykantów, organizacji młodzieżowych i innych organów związanych ze stażami na poziomie europejskim. EAN został utworzony w 2017 r., w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu związanego z kształceniem i szkoleniem zawodowym, a w szczególności w zakresie przygotowania zawodowego.
Europejska Siec Praktykantów obejmuje działania na poziomie osób indywidualnych, organizacji krajowych jak i organizacji i sieci europejskich. Obecnie Europejska Sieć Praktykantów poszukuje nowych członków do współpracy w obszarze szkolnictwa zawodowego.
Więcej informacji na temat możliwości przystąpienia do sieci można znaleźć pod następującymi linkami:

osób indywidualnych (PDF, 57 KB)

dla organizacji krajowych  (PDF, 53 KB)

dla organizacji i sieci europejskich (PDF, 53 KB)

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa