Wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”

wystąpienie wiceminister edukacji Iwony Michałek
wystąpienie wiceminister edukacji Iwony Michałek

27 listopada 2019 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski przyznał to prestiżowe wyróżnienie 22 przedszkolom i 32 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce.

Uroczystość otworzyła Marzenna Habib, p.o dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. W swoim wystąpieniu przywitała uczestników i zaproszonych gości:

 • Iwonę Michałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
 • Agnieszkę Ludwin – zastępcę dyrektora w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN;
 • Beatę Nawrocką – starszego specjalistę w DWKI MEN;
 • prof. Barbarę Woynarowską –przewodniczącą Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”;
 • prof. Annę Oblacińską – kierownik Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka;
 • dr Małgorzatę Gajewską –adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego;
 • dr Magdalenę Woynarowską-Sołdan z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • Iwonę Sudak – dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim;
 • dyrektorów przedszkoli i szkół oraz wojewódzkich, rejonowych, przedszkolnych i szkolnych koordynatorów programu.

Wiceminister edukacji Iwona Michałek pogratulowała laureatom otrzymania wyróżnienia. Podkreśliła, że zdrowie i edukacja są ze sobą nierozerwalnie związane. Przyznanie certyfikatu to formalne uznanie dla wysiłków całej społeczności szkolnej realizującej długofalowe i systemowe działania w zakresie promocji zdrowia.

Profesor Barbara Woynarowska przedstawiła filary i wartości w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie (SHE – Schools for Health in Europe Network Foundation). Valentina Todorovska-Sokołowska omówiła procedurę nadawania krajowych certyfikatów. Dyrektor Marzenna Habib podziękowała Krajowemu Koordynatorowi oraz Zespołowi za skuteczne upowszechnianie programu w Polsce.

Krajowe Certyfikaty „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” wręczyły laureatom wiceminister Iwona Michałek i prof. Barbara Woynarowska. To zaszczytne wyróżnienie otrzymały przedszkola i szkoły z 13 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego. Dołączyły do grona 310 placówek, które już posiadają Krajowy Certyfikat.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole i szkoła pracują zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie/szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Program „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” realizowany jest w Polsce od 1992 r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Ten ruch cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę przedszkola i szkoły.

Przystąpienie do programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” jest dobrowolną inicjatywą placówki. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności przedszkolnej czy szkolnej, w tym z rodzicami.

Każda placówka promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności przedszkolnej/szkolnej, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania. Każda placówka promująca zdrowie jest autonomiczna w obszarze wyznaczania celów i zadań do realizacji w zakresie promocji zdrowia. Jej działania są ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami.

Krajowy Certyfikat „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” w roku 2019 otrzymały:

 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach
 • Zespół Szkół nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie
 • Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy
 • Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
 • Miejskie Przedszkole nr 34 „Rozśpiewane Przedszkole” w Zielonej Górze
 • Przedszkole Miejskie nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka w Gorzowie Wlkp.
 • Szkoła Podstawowa w Trzebiczu
 • Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku
 • Przedszkole nr 4 „Słoneczko” w Łowiczu
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie
 • Szkoła Podstawowa w Słupi
 • Szkoła Podstawowa nr 42 im. Stanisława Staszica w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Makowie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim
 • Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie
 • Szkoła Podstawowa nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku
 • Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie
 • Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
 • Przedszkole nr 4 w Stalowej Woli
 • Przedszkole Miejskie nr 6 w Mielcu
 • Przedszkole Miejskie nr 13 w Mielcu
 • Miejskie Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu
 • Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Studzianie
 • Przedszkole nr 2 w Łapach
 • Przedszkole Miejskie nr 27 w Sosnowcu
 • Przedszkole nr 1 w Chorzowie
 • Przedszkole nr 25 w Zabrzu
 • Przedszkole Miejskie nr 10 w Jaworznie
 • Miejskie Przedszkole nr 52 w Katowicach
 • Przedszkole nr 38 w Zabrzu
 • Przedszkole Miejskie nr 28 w Sosnowcu
 • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaworznie
 • Miejskie Przedszkole nr 12 w Katowicach
 • Szkoła Podstawowa w Stanowicach
 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Opatowie
 • Szkoła Podstawowa nr 26 im. Rodła w Zabrzu
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach
 • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie
 • Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie
 • Przedszkole Miejskie nr 5 w Olsztynie
 • Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku
 • Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Krzyżu Wielkopolskim

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym placówkom oraz wojewódzkim i rejonowym koordynatorom, którzy wspierają przedszkola i szkoły w stałym rozwoju oraz doskonaleniu w obszarze promocji zdrowia!

 

powitanie uczestników przez p.o. dyrektora ORE Marzennę Habib
wystąpienie wiceminister edukacji Iwony Michałek
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa