Wizyta delegacji z Uzbekistanu i rozmowy o edukacji przedszkolnej

W dniach 24−30 marca 2019 r. przebywała w Warszawie delegacja z Ministerstwa Edukacji Przedszkolnej Uzbekistanu (MEPU). Goście byli zainteresowani polskimi działaniami na rzecz zwiększenia dostępu dzieci do edukacji przedszkolnej oraz rozwojem alternatywnej edukacji przedszkolnej. Delegacji przewodniczyli pierwszy zastępca ministra Sobitkhon Turgunov oraz Jamagul Ustadinov ─ minister edukacji przedszkolnej Republiki Karakałpacji. Wśród gości znaleźli się także dyrektorzy departamentów i specjaliści MEPU, przedstawiciele uzbeckiego komitetu UNICEF oraz Fundacji Liderzy Przemian (jako organizatorzy wizyty).

Spotkanie w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się w czwartek 28 marca br. Jego gospodarzem była wicedyrektor ORE Marzenna Habib. Uczestnicy zostali zapoznani z działaniami Ośrodka i jego rolą w systemie oświaty przez Agnieszkę Brodowską
z Wydziału Upowszechniania Zasobów. Zagadnienia organizacji i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wybrane formy doskonalenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej omówiła z kolei Iwona Konopka, przedstawicielka Wydziału Innowacji i Rozwoju. Jej prezentacja miała także na celu zapoznanie grupy z praktycznymi aspektami i specyfiką edukacji przedszkolnej w naszym kraju oraz wybranymi metodami i formami pracy w przedszkolu.

Ważnym wątkiem spotkania były polskie doświadczenia w zakresie edukacji włączającej. Wicedyrektor ORE Marzenna Habib przedstawiła założenia systemowego wsparcia dziecka z niepełnosprawnością, przykłady działań inkluzyjnych w  wychowaniu przedszkolnym oraz założenia rządowego programu „Za życiem”. Program ten zapewnia dziecku z niepełnosprawnością interdyscyplinarne, wczesne wspomaganie rozwoju oraz umożliwia objęcie go specjalistyczną opieką.

 

grupa przedstawicieli gości i gospodarzy spotkania
zdjęcie grupowe uczestników spotkania
pokaz publikacji edukacyjnych ORE
dyskusja w małej grupie z wiceministrem edukacji przedszkolnej Uzbekistanu
prezentacja systemu edukacji przedszkolnej
prezentacja działań ORE

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa