Jakie programy nauczania języków obcych dla uczniów?

Odpowiedź na to i inne pytania znaleźli uczestnicy konferencji „Nauczanie języków obcych w szkołach” zorganizowanej 25 marca przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji dr Beata Jancarz-Łanczkowska w swojej prezentacji „Jakich programów nauczania potrzebuje współczesna szkoła” starała się zwrócić uwagę na zasady tworzenia programów nauczania, które mogą sprzyjać skutecznej edukacji językowej uczniów oraz kształtowaniu wszystkich kompetencji kluczowych. Zasady te są wynikiem pracy zespołu ekspertów projektu „Tworzenie programów nauczania i scenariuszy lekcji/zajęć” oraz dyskusji w szerokim gronie nauczycieli, jaka miała miejsce podczas dwóch konferencji „Inspiratoria pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji” inicjujących działania projektu.

Zdaniem ekspertów programy powinny zostać skonstruowane z uwzględnieniem działań i zadań językowych, tak aby:

 • sprzyjały rozwijaniu własnych zainteresowań uczniów, dzięki czemu będą oni świadomi znaczenia języków obcych w różnych dziedzinach życia, co umożliwi im w przyszłości sprawne funkcjonowanie na rynku pracy;
 • rozwijały postawę planowania własnych działań i oceny osiągnięć, wpływając tym samym na rozwijanie m.in. przedsiębiorczości;
 • budziły w uczniach wrażliwość międzykulturową oraz kształtowały postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur, rozwijając w ten sposób kompetencje społeczne i obywatelskie;
 • budowały umiejętność współpracy w zespole, np. poprzez negocjowanie, wspólne podejmowania decyzji, twórcze rozwiązywanie problemów;
 • stwarzały uczniom możliwość rozwijania kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia;
 • zawierały elementy wymagające wyszukiwania, porządkowania, analizowania, dokonywania syntezy danych i informacji itp., które umożliwią uczniom rozwijanie kompetencji matematycznych i informatycznych;
 • rozwijały umiejętność uczenia się poprzez budowanie motywacji ucznia i odpowiedzialności za własną naukę;
 • zawierały elementy integracji nauki języka obcego z treściami przedmiotowymi.

Takie założenia stały się podstawą konkursów na przygotowanie programów nauczania do wszystkich języków obcych na każdym etapie kształcenia. W najbliższym czasie ORE otwiera czwarty (i ostatni) konkurs. W tej edycji konkursu poszukiwani będą autorzy programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć do następujących języków:

 • w zakresie edukacji wczesnoszkolnej: język włoski, język rosyjski;
 • dla szkoły podstawowej: język francuski I oraz II, język hiszpański I, język włoski I oraz II, język niemiecki II, język rosyjski I;
 • dla liceum/technikum poziom podstawowy: język hiszpański I oraz II, język włoski I oraz II, język rosyjski I;
 • dla liceum/technikum poziom rozszerzony: język hiszpański I, język włoski I, język francuski I;
 • dla szkoły branżowej I stopnia: język hiszpański, język włoski, język rosyjski;
 • dla szkoły branżowej II stopnia: język hiszpański, język włoski, język francuski.

Wszystkie szczegółowe i bieżące informacje o konkursie znajdują się na stronie ORE w zakładce projektu „Tworzenie programów nauczania”.

Kolejną inspiracją dla nauczycieli języków obcych uczestniczących w konferencji, którzy planują przygotowanie programów nauczania, stała się bogata oferta publikacji ORE, w tym m.in.: „Vademecum ośmioklasisty – języki obce”, „Europejskie Portfolio Językowe dla uczniów 6–10 lat” wraz z poradnikiem dla nauczycieli i rodziców czy „Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego”. Uczestnicy konferencji zainteresowali się także grą dydaktyczną „Z Europkiem przez Europę”, którą uznali za atrakcyjne wsparcie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

Linki do materiałów na stronie ORE:

Vademecum ośmioklasisty – języki obce

Europejskie Portfolio Językowe dla uczniów 6–10 lat

Uwaga: Zapraszamy do zamawiania tej publikacji dla całych zespołów klasowych – publikacja jest bezpłatna, koszty wysyłki ponosi Zamawiający.

Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego

Gra dydaktyczna „Z Europkiem przez Europę”

Czekamy na zgłoszenia nauczycieli języków obcych, doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, pracowników uczelni wyższych, ekspertów komisji egzaminacyjnych oraz podmiotów realizujących zadania w obszarze edukacji językowej. Z wyłonionymi w konkursie Autorami najlepszych koncepcji programów nauczania zostanie podpisana umowa o dzieło. Otrzymają oni atrakcyjne gratyfikacje finansowe. Zadaniem Autorów będzie przygotowanie programu nauczania (15–50 stron) oraz przykładowych scenariuszy lekcji/zajęć (każdy maks. 2 strony). Programy i scenariusze zostaną poddane recenzji, a ich końcowe wersje – opublikowane na stronie internetowej ORE, a także portalu Scholaris. Informacji w sprawie konkursu udziela Elżbieta Witkowska, ekspert merytoryczny ORE ds. języków obcych: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl lub 22 345 37 71 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa tel. 22 345 37 00 fax 22 345 37 70 www.ore.edu.pl Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Masz pomysł na nowatorski program nauczania i innowacyjne scenariusze zajęć z języków obcych? WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE! Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć z języków obcych dla edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkół branżowych. ETAPY KONKURSU: etap 1: ogłoszenie konkursu: 1.04.2019, etap 2: złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie (ocena kwalifikacji i doświadczenia uczestników konkursu): do 8.04.2019, etap 3: opracowanie autorskich koncepcji programów nauczania (15 stron) i scenariusza lekcji/zajęć: do 26.04.2019, etap 4: wybór najlepszych koncepcji, wyłonienie Autorów programów naucznia oraz scenariuszy lekcji/zajęć: do 19.06.2019, etap 5: opracowanie programów nauczania i scenariuszy lekcji/zajęć przez Autorów wybranych koncepcji: od 19.06 do 19.07.2019 Szczegółowe informacje o konkursie oraz jego regulamin dostępne są na stronie www.ore.edu.pl/projektyUE/Tworzenie programów nauczania

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa