Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce – konferencja

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej organizuje międzynarodową konferencję podsumowującą pierwszą fazę projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”, realizowanego we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną końcowe rekomendacje dotyczące działań, które będą służyć podnoszeniu jakości edukacji włączającej w Polsce.

Konferencja odbędzie się 5 marca 2019 r. w godz. 9:00–16:00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3).

Rekrutacja na konferencję zakończona – brak wolnych miejsc.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas wydarzenia zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne oraz tłumaczenie na polski język migowy.

Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa