„Jak skutecznie wdrażać Model szkoły ćwiczeń” – spotkanie informacyjne w Szczecinie

Logo Szkoły ćwiczeń
Logo Szkoły ćwiczeń

Mimo deszczowej pogody trwa w Szczecinie spotkanie informacyjne „Jak skutecznie wdrażać Model szkoły ćwiczeń”.  Wielu przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, pracowników kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły i szkół wyższych spotkało się, by przedstawić szczeciński sposób na szkołę ćwiczeń.

W spotkaniu uczestniczy wielu przedstawicieli lokalnego samorządu zainteresowanych tworzeniem szkół ćwiczeń oraz aktywnie uczestniczących w ich powstawaniu.

Zebranych gości i uczestników spotkania przywitał Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek. Opowiadając o szkołach i zachodniopomorskim podejściu do edukacji, przypomniał, że na oświatę trzeba patrzeć nie przez pryzmat kosztów, a przez pryzmat inwestycji. Jako że edukacja nigdy się nie kończy, inwestycja w szkoły, uczniów i doskonalenie nauczycieli w dzisiejszych czasach opłaca się najbardziej.

Agnieszka Pietryka, kierownik projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, krótko podsumowała dotychczasowe efekty projektu i przedstawiła plany na najbliższą przyszłość – perspektywę szkół ćwiczeń, wyzwania, jakie przed nimi stoją. W swoim wystąpieniu, zachęcając do składania projektów konkursowych, omówiła rekomendacje oraz przepis na utworzenie szkoły ćwiczeń.

W kolejnych prezentacjach ekspertki merytoryczne ds. języków obcych oraz ds. przedmiotów przyrodniczych w projekcie przedstawiły sposoby wykorzystania jego produktów. Justyna Maziarska-Lesisz omówiła wypracowane w ramach projektu zestawy materiałów dla nauczycieli w czterech obszarach (języki obce, matematyka, przedmioty przyrodnicze, informatyka) oraz samokształceniowe kursy e-learningowe. Elżbieta Miterka, podkreślając konieczność rozwoju nauczycieli w szczególe i edukacji w ogóle, zachęciła do uczestnictwa w konkursie opracowanie koncepcji programów nauczania w ramach projektu „Tworzenie programów nauczania”.

W dalszej części spotkania zostanie przedstawiona Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń oraz odbędą się warsztaty, podczas których uczestnicy określą swoją rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu szkoły ćwiczeń.

Pełna relacja i galeria zdjęć ze spotkania już wkrótce!

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa