Scenariusze lekcji przedmiotów przyrodniczych w ośmioletniej szkole podstawowej

Autorzy proponują nauczycielom obszerny pakiet 42 scenariuszy lekcji biologii, przyrody, chemii, fizyki i geografii, mając na celu ułatwienie realizowania w szkole nierzadko skomplikowanej tematyki, z wykorzystaniem metod aktywizujących uczniów.

Problematyka scenariuszy oraz poziom ich trudności są zgodne z nową podstawą programową. Każde ćwiczenie zostało opracowane w sposób umożliwiający uczniom stopniowe rozwijanie kompetencji, począwszy od radzenia sobie z emocjami, poprzez nabywanie umiejętności interpersonalnych i współpracy w grupie, na wykorzystaniu wszystkich kompetencji kluczowych kończąc. Każdy scenariusz zawiera gotowy pomysł na lekcję, stanowi też odrębny i kompletny materiał, który można realizować w całości, dzielić na części lub potraktować jako inspirację do tworzenia własnych rozwiązań w pracy z młodzieżą.

Publikacja jest interesującą pomocą dydaktyczną i propozycją dla nauczycieli przekonanych o potrzebie kształtowania analitycznego sposobu myślenia uczniów już od najmłodszych lat.

Link do publikacji:

Scenariusze lekcji przedmiotów przyrodniczych w ośmioletniej szkole podstawowej 

Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa