Poszukujemy recenzentów e-materiałów do przedmiotów artystycznych

W ramach projektu pozakonkursowego „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy:

  • recenzenta e-materiałów do przedmiotów artystycznych w zakresie historii sztuki,
  • recenzenta e-materiałów do przedmiotów artystycznych w zakresie historii muzyki,
  • recenzenta e-materiałów do przedmiotów artystycznych w zakresie plastyki,
  • recenzenta e-materiałów do przedmiotów artystycznych w zakresie muzyki,
  • recenzenta e-materiałów do przedmiotów artystycznych w zakresie języka łacińskiego oraz kultury antycznej.

Więcej informacji na stronie BIP  oraz w bazie konkurencyjności

Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa