IV posiedzenie Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Minister Edukacji Narodowej

Praca w grupach
Praca w grupach

W dniach 1–3 czerwca w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się IV posiedzenie Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Minister Edukacji Narodowej. Podczas trzech dni obrad 19 członków Rady podsumowało działania zaplanowane podczas poprzedniego posiedzenia. Młodzi ludzie omówili prace nad promocją publikacji „O Młodzieżowych Radach” oraz koncepcję konferencji „100 lat – co dalej” i promowania „Dnia dla Niepodległej”. Członkowie Rady przedstawili propozycje działań w zakresie współpracy międzynarodowej Dzieci i Młodzieży RP, zaproponowali również udział Grupy roboczej ds. Dialogu z Młodzieżą w tworzeniu raportów resortowych po badaniach w ramach Dialogu Usystematyzowanego.

Podczas posiedzenia Rada spotkała się z zaproszonymi gośćmi.

Informacje z prac Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego przedstawił przewodniczący Jacek Kurzępa, poseł na Sejm RP. Poseł poinformował o bieżących działaniach na rzecz młodzieży oraz przedstawił plany Zespołu na najbliższe dwa lata.

Rafał Klimczyk, przedstawiciel Parlamentu Studentów RP przedstawił Radzie możliwości współpracy obu podmiotów w zakresie opiniowania aktów prawnych, organizacji konferencji oraz wypracowywania wspólnych stanowisk na forum międzynarodowym.

Ks. Andrzej Sikorski – prezes Fundacji „Być bardziej” zaprezentował Radzie działalność fundacji i nakreślił możliwości wspólnych działań.

Dużo uwagi członkowie Rady poświęcili dyskusji nad propozycją powołania przy Senacie RP „Senatu Młodzieży”. Młodzi ludzie zastanawiali się nad składem, organizacją pracy, sposobem wyłaniania, cyklicznością spotkań oraz możliwymi tematami, jakimi mogliby zajmować się młodzieżowi senatorowie.

Podczas spotkania członkowie Rady dyskutowali również na temat skutecznego uczenia się, funkcjonowania i postrzegania szkół branżowych oraz egzaminów sprawdzających wiedzę uczniów po każdym z etapów nauczania.

Jacek Kurzępa Poseł na Sejm RP
Jacek Kurzępa podczas dyskusji z członkami Rady
Posiedzenie Rady Dzieci i Młodzeży
Posiedzenie Rady
Praca w grupach
Prezes Fundacji Być Bardzej. Ks. Andrzej Sikorski
Prezydium Rady
Rafał Klimczyk przedstawiciel Parlamentu Studentów RP

Ostatnia aktualizacja: 6 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa