„Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w edukacji włączającej”- szkolenie

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.comfot. Fotolia.com

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w edukacji włączającej”, które odbędzie się w dniach 28-29 maja 2018 roku w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Celem szkolenia jest upowszechnianie idei edukacji włączającej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w polskim systemie oświaty.

Uczestnicy poznają m.in. działania służące wspieraniu procesu edukacyjno-wychowawczego i efektywne metody pracy z tą grupą uczniów.  Podczas szkolenia zostaną przedstawione obowiązujące regulacje prawne oraz praktyczne rozwiązania realizowane przez szkoły w obszarze wsparcia ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia, nauczycieli, dyrektorów oraz specjalistów ze szkół.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się i rejestrację jednej osoby z placówki.

Rekrutacja na szkolenie.

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa