Projekt „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” nagrodzony!

Z radością informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP za projekt „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”. Do sukcesu ORE przyczyniła się także praca Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej (obecnie Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN), który opracował fiszkę projektu i nadzorował go merytorycznie oraz praca Departamentu Funduszy Strukturalnych MEN, który nadzorował projekt pod względem finansowym. Pragniemy przy tej okazji podziękować pracującym na rzecz projektu Ekspertom i Autorom. Dzięki ich profesjonalnemu zaangażowaniu powstały programy preorientacji i orientacji zawodowej, programy doradztwa zawodowego, wzorcowe rozwiązania organizacyjne dotyczące funkcjonowania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego,  a także rekomendacje do rozporządzenia MEN w sprawie doradztwa zawodowego, które przyczynią się do podnoszenia jakości działań doradczych w systemie oświaty.

Główna uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 9 października 2018 r. podczas Gali Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju (z udziałem ogólnopolskich mediów) w czasie trwania Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018 (18–20 października) na terenie Miasta i Gminy Uniejów.

Wcześniej, 25 maja 2018 r. o godz. 12:00, odbędzie się w Uniejowie konferencja prasowa, podczas której zostaną podsumowane prace nad Międzynarodowym Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018 oraz będą przedstawieni strategiczni Partnerzy i Patroni wydarzenia. W tym samym dniu o godz. 13:30 odbędzie się wręczenie certyfikatów Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 dla Laureatów.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa