„Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji” ogólnopolskie spotkanie.

Zapraszamy nauczycieli realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w przedszkolu, szkole podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej do udziału w „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”. Rekrutacja trwa! 

Podczas „Inspiratoriów” odbędą się wykłady i warsztaty dotyczące założeń projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”, dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem spotkania jest zapoznanie zainteresowanych osób z założeniami, standardami, zaleceniami metodologii opracowania programów nauczania oraz przykładowymi scenariuszami zajęć i lekcji, które posłużą następnie do opracowania koncepcji programów i zgłoszenia ich do konkursu.

Pierwsze „Inspiratorium” adresowane jest do nauczycieli realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w przedszkolu i szkole podstawowej. Ogólnopolskie forum odbędzie się w terminie od 5 do 7 czerwca 2018 r. w Hotelu Kuźnia Napoleońska w Paprotni k. Niepokalanowa, ul. Sochaczewska 5.

Program Inspiratorium

Zgłoszenia do udziału: inspiratorium@fordewind.eu

Rekrutacja trwa do 30 maja 2018 r.

Kontakt

Drugie „Inspiratorium” adresowane jest do nauczycieli realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej.

Ogólnopolskie forum odbędzie się w terminie od 17 do 19 czerwca 2018 r. w Hotelu Kuźnia Napoleońska w Paprotni k. Niepokalanowa, ul. Sochaczewska 5

Zgłoszenia do udziału: inspiratorium@fordewind.eu

Rekrutacja trwa do 11 czerwca 2018 r.

Kontakt

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wszystkich placówek edukacyjnych, edukatorów, doradców metodycznych, konsultantów, specjalistów, nauczycieli akademickich i innych praktyków edukacji zaangażowanych w tworzenie nowoczesnej szkoły.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Organizator pokrywa koszty noclegu, wyżywienia, udziału, materiałów dydaktycznych, ubezpieczenia. Nie pokrywa kosztu dojazdu.

 

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa