Szkolenie „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – II etap edukacyjny”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – II etap edukacyjny”, które odbędzie się w dniach 21–23 maja 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy w zakresie realizacji edukacji włączającej na II etapie edukacyjnym, zwiększenie kompetencji kadr oświaty w obszarze działań służących pomyślnej adaptacji uczniów ze SPE w szkole oraz  kształtowanie umiejętności stosowania WOPFU i IPET do efektywnego planowania i udzielania pomocy uczniom ze SPE. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną metody i sposoby indywidualizacji pracy z uczniami ze SPE podczas zajęć edukacyjnych. Podejmiemy także tematykę roli rodziców w organizacji wsparcia uczniów ze SPE oraz znaczenia doradztwa zawodowego na II etapie edukacyjnym.

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół oraz specjalistów ze szkół.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się i rejestrację jednej osoby z placówki.

Rejestracji na szkolenie.

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa