„Tworzenie programów nauczania” – wykaz przedmiotów

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” zostanie ogłoszony konkurs na programy nauczania wyłącznie w zakresie przedmiotów wymienionych poniżej.

Wykaz przedmiotów objętych konkursem:

  1. Wychowanie przedszkolne: wychowanie przedszkolne.
  2. Edukacja wczesnoszkolna: edukacja wczesnoszkolna, język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski.
  3. Szkoła podstawowa: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski I, język francuski I, język niemiecki I, język hiszpański I, język włoski I, język rosyjski I,  język angielski II, język francuski II, język niemiecki II, język hiszpański II, język włoski II, język rosyjski II, muzyka plastyka, przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, technika, edukacja dla bezpieczeństwa.
  4. Liceum/technikum zakres podstawowy: język polski, filozofia, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski I, język francuski I, język niemiecki I, język hiszpański I, język włoski I, język rosyjski I,  język angielski II, język francuski II, język niemiecki II, język hiszpański II, język włoski II, język rosyjski II, muzyka, plastyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, podstawy przedsiębiorczości.
  5. Liceum/technikum zakres rozszerzony: język polski, filozofia, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski I, język francuski I, język niemiecki I, język hiszpański I, język włoski I, język rosyjski I, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka.
  6. Szkoła branżowa I stopnia:  język polski, język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski, matematyka.
  7. Szkoła branżowa II stopnia: język polski, język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski, matematyka.

Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa