„Tworzenie programów nauczania” – informacje o konkursie

W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące konkursu w projekcie „Tworzenie programów nauczania” uprzejmie informujemy, że konkurs zostanie ogłoszony po zakończeniu ogólnopolskich spotkań „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”, które planowane są na drugi kwartał bieżącego roku. Serdecznie zapraszamy na te spotkania specjalistów i praktyków edukacji zaangażowanych w tworzenie nowoczesnej szkoły.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu będą podlegać ocenie formalnej na podstawie  wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną następnie zaproszeni do opracowania (w zespołach lub indywidualnie) własnej koncepcji programów nauczania i scenariuszy lekcji/zajęć według wytycznych przygotowanych przez zespół ekspertów. Wytyczne opublikujemy na stronie projektu na przełomie lutego i marca 2018 r.

Autorzy wybranych i najwyżej ocenionych koncepcji podpiszą umowę na opracowanie programów nauczania i scenariuszy lekcji/zajęć.

W zakładce projektu „Tworzenie programów nauczania” będą umieszczone informacje o zbliżających się terminach rekrutacji, warsztatów „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji” oraz konkursu. Zamieszczona zostanie także pełna dokumentacja konkursowa.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej!

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa