Konsultacje społeczne e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e-materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, tj. do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii, oraz 6 przedmiotów artystycznych, tj. historii sztuki, historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o kulturze, muzyki i plastyki.

E-materiały zostały opracowane przez beneficjentów konkursowych wybranych w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z wykorzystaniem różnych rodzajów multimediów – audiobooków, cykli krótkich filmów edukacyjnych, animacji 3D oraz ćwiczeń interaktywnych.

Uwagi prosimy zgłaszać poprzez przycisk „Zgłoś uwagi” z poziomu pojedynczego e-materiału umieszczonego na platformie http://www.epodreczniki.pl/begin/konsultacje-spoleczne/

Konsultacje trwają do 22 marca 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa