Platforma e-learningowa dla zawodu obuwnik – projekt Erasmus

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego zapraszamy do korzystania z zasobów platformy e-learningowej dla zawodu obuwnik.

Wspomniana platforma jest częścią realizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego projektu „SHOES MADE IN EU: The European Shoemaker” (program ERASMUS+, Akcja 2. Partnerstwa strategiczne). Zamieszczony na platformie kurs składa się z 14 jednostek szkoleniowych, zawierających moduły odnoszące się do poszczególnych etapów produkcji obuwia, a także quizy i ćwiczenia praktyczne, sprawdzające poziom przyswojonej wiedzy.

Wszystkie materiały publikowane są na zasadach otwartego dostępu.

Więcej o samym projekcie poczytać można na stronie internetowej pod adresem: www.shoesmadeineu.eu

Rejestracja: Należy wejść na stronę rejestracji. Po wybraniu opcji Sign up po lewej stronie powinien rozwinąć się formularz. Tylko pola z gwiazdką są obligatoryjne. Po przejściu przez proces rejestracji będzie można się swobodnie logować i korzystać z narzędzia – wystarczy kliknąć na ikonkę European Shoemaker.

Koordynatorem projektu jest Izabella Jaruga: i.jaruga@pips.pl

Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa