Ósme seminarium branżowe: branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

od lewej Karol Okrasa, Marzena Machałek, Dariusz Rogowski, Robert Jakubik, Urszula Pasieczna
od lewej Karol Okrasa, Marzena Machałek, Dariusz Rogowski, Robert Jakubik, Urszula Pasieczna

Kolejne z cyklu seminarium branżowe – tym razem dla branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej – odbyło się w dniach 5–6 grudnia 2017 r. w Warszawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele pracodawców oraz właściwych resortów: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W seminarium uczestniczyła Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W swoim wystąpieniu podziękowała pracodawcom za udział w seminarium i zaangażowanie na rzecz kształcenia zawodowego.

MEN systematycznie pracuje nad wprowadzaniem zmian w organizacji tego kształcenia, szczególnie w zakresie finansowania. Gościem seminarium był również Dariusz Rogowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, który podkreślił, jak ważna dla systemu edukacji jest rozmowa z pracodawcami o jego przyszłości i rozwoju.

Prof. Hanna Zawistowska, Przewodnicząca Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki, omówiła zadania Rady, akcentując lepsze dopasowanie kompetencji absolwentów do aktualnych potrzeb pracodawców oraz eliminację luk kompetencyjnych. Zaznaczyła też konieczność wprowadzenia zmian w istniejącym modelu współpracy między szkołami a przedsiębiorcami.

Robert Jakubiak, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, omówił potencjał i kierunki rozwoju branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz branży spożywczej. Zaznaczył wagę kształcenia praktycznego w nowocześnie wyposażonej szkole lub u pracodawcy.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Karola Okrasy. Opowiadał on o zawodzie kucharza jako czymś wyjątkowym i szczególnym dla ludzi z pasją do gotowania. Przypomniał, jak duże znaczenie dla kształtowania i rozwoju tej pasji mają pracodawcy, u których powinna odbywać się praktyczna nauka zawodu. My uczniowi musimy pokazać, że to jest najpiękniejszy zawód świata – powiedział.

Uczestnicy seminarium wysłuchali również prezentacji o kształceniu zawodowym, dotyczących:

  • ABC kształcenia zawodowego oraz zmian w systemie tego kształcenia – przedstawiciele Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
  • zasad egzaminowania w zakresie zawodu i kwalifikacji oraz możliwości włączenia pracodawców w system egzaminowania – Marcin Smolik, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
  • szczegółowej struktury podstawy programowej – Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji;
  • ogólnych zasad zintegrowanego systemu kwalifikacji – przedstawicielka Instytutu Badań Edukacyjnych.

W drugim dniu seminarium odbyła się ożywiona dyskusja na temat zawodów oraz zakresu treści w podstawach programowych kształcenia w zawodach, które będą realizowane od 1 września 2019 r.

Organizatorami seminariów branżowych są Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Instytutem Badań Edukacyjnych.

Cykl spotkań odbywa się w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”.

wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron otwiera seminarium
wystąpienie Urszuli Martynowicz − dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN
widok sali obrad z uczestnikami seminarium
wystąpienie Marzeny Machałek – Sekretarz Stanu MEN
wystąpienie Karola Okrasy
widok sali obrad: na pierwszym planie od lewej: Bożena Mayer-Gawron, Marzena Machałek, Karol Okrasa, Urszula Pasieczna
warsztat branży gastronomicznej
warsztat branży hotelarsko-turystycznej
wystąpienie Piotra Bartosiaka podczas warsztatu branży gastronomicznej
warsztat branży spożywczej
prowadzące warsztat branży hotelarsko-turystycznej Emilia Maciejewska MEN i Bożena Mayer-Gawron ORE
od lewej Karol Okrasa, Marzena Machałek, Dariusz Rogowski, Robert Jakubik, Urszula Pasieczna

Zapraszamy pracodawców do udziału w kolejnych seminariach.

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa