„Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” – konkurs edukacyjny IPN

Instytut Pamięci Narodowej (IPN) ogłasza konkurs edukacyjny „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”. Celem przedsięwzięcia jest zainspirowanie młodych ludzi do poszukiwań w swoich miejscowościach i lokalnych środowiskach osób zasłużonych w walce o wolność i niepodległość.

Adresaci konkursu

Konkurs edukacyjny „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” skierowany jest do młodych ludzi: uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczniów szkół polonijnych, członków organizacji młodzieżowych. Mogą w nim także uczestniczyć u również rodzice z dziećmi.

Zadanie konkursowe

Zadaniem uczestników jest wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości (związanej z ich miejscowością, rodzina), zebranie informacji o bohaterze (zdjęcia, pamiątki, dotarcie do krewnych, odnalezienie odznaczenia) oraz przedstawienie wyników swoich poszukiwań jako:

  • plakatu edukacyjnego
  • filmu
  • vloga

Wszyscy uczestnicy konkursu muszą również upowszechnić wyniki swojej pracy, przedstawiając swojego bohatera społeczności lokalnej lub szkolnej.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie: niezwyciezeni1918-2018.pl

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Partnerem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Załączniki:

List Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
Regulamin Konkursu „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”
Ulotka Konkursu „Niezwyciężeni 1918–2018”

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa