Konferencja podsumowująca pierwszy rok projektu „Nowa Ukraińska Szkoła 2”

W połowie grudnia w Kijowskim Budynku Nauczyciela odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Nowa Ukraińska Szkoła 2”. Spotkanie moderował Paweł Hobzey – Wiceminister Edukacji i Nauki Ukrainy oraz Roman Shyyan – ukraiński koordynator projektu. Polskę reprezentowała Beata Jancarz-Łanczkowska, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Marek Kuberski, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ.

Obecni byli również prof. Małgorzata Żytko z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert projektu „NUS 2” oraz Jacek Piasecki, polski koordynator projektu. W konferencji  udział wzięli autorzy programów oświatowych, przedstawiciele ministerstwa oraz Ukraińskiej Akademii Nauk, a także nauczyciele.

Otwierając konferencję, Minister Paweł Hobzey podziękował przedstawicielowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych za pomoc w przygotowaniu reformy systemu oświaty na Ukrainie. Mamy bardzo mało czasu, ponieważ pierwszy etap reformy oświaty na Ukrainie rozpoczniemy jesienią  2018 roku. Dlatego staramy się najefektywniej wykorzystać środki finansowe, które otrzymujemy z Polski – mówił.

Marek Kuberski, Dyrektor Departamentu MSZ stwierdził, że w programie „Polska Pomoc” projekt „Nowa Ukraińska Szkoła” od początku przynosi najlepsze efekty, ponieważ realnie pomaga naszym partnerom w przebudowie programu oświatowego i rozwiązuje problem w sposób całościowy.

Dyrektor Beata Jancarz-Łanczkowska dobrze oceniła tegoroczną współpracę Ośrodka Rozwoju Edukacji z ukraińskim partnerem. ORE z zainteresowaniem obserwuje rozwój prac nad reformą ukraińskiej oświaty i chętnie podzieli się polskimi doświadczeniami w zakresie wprowadzania zmian w systemie oświaty.

Podczas konferencji koordynatorzy projektu z Polski i Ukrainy przedstawili najważniejsze rezultaty projektu w roku 2017. Prof. Małgorzata Żytko omówiła wyniki przeprowadzonego monitoringu i porównała je z rezultatami podobnych badań prowadzonych w Polsce.

Konferencja była okazją do podsumowania pracy ukraińskich autorów nad nowym programem oświaty początkowej i standardów oświaty początkowej dla klas 1–2 na Ukrainie. Autorzy materiałów przedstawili swoje doświadczenia z pracy w grupach roboczych. Reprezentanci grup omówili swoje sukcesy i największe trudności napotkane podczas pracy dydaktycznej w swoich przedmiotach. Przewidziano także prezentację autorów grup: językowo-literackiej, językowej, matematycznej, przyrodniczej, technologicznej, społecznej i opieki zdrowotnej, sportowej i artystycznej.

Po zakończeniu konferencji odbyły się warsztaty dla autorów, które poprowadziła prof.  Małgorzata Żytko.

Na pierwszym Planie Roman Shyyan ukraiński koordynator projektu i Paweł Hobzey Wiceminister Edukacji i Nauki UkrainySONY DSC
Uczestnicy KonferencjiSONY DSC
Uczestnicy KonferencjiSONY DSC
Roman Shyyan, Pawel Hobzey, Marek Kuberski Zastępca Dyrektora Departamentu MSZ, Wicedyrektor ORE Beata Jancarz- ŁanczkowskaSONY DSC
Prezentacja platformy projektu NUS 2SONY DSC

Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa