„Dobre rządzenie podstawą dobrej edukacji” – szkolenia

W dniach 27 listopada – 3 grudnia 2017 r. w Instytucie Nauk Pedagogicznych w Kiszyniowie odbyły  się szkolenia dla dyrektorów szkół oraz regionalnych przedstawicieli środowiska edukacyjnego Mołdawii  w ramach projektu „Dobre rządzenie podstawą dobrej edukacji”. Projekt jest skoncentrowany na przygotowaniu oraz wsparciu mołdawskiej kadry kierowniczej, której zadaniem jest wdrażanie reform oświatowych w makro- i mikroskali.

Szkolenia stanowiły kolejny etap działań w ramach współpracy na rzecz reform oświatowych w Mołdawii. W czasie poprzednich działań projektowych w Sulejówku przeszkolono 20 mołdawskich liderów edukacji, którzy w ciągu ostatniego tygodnia przeprowadzili 10 szkoleń dla 200 uczestników. Po zakończeniu szkoleń superwizowanych przez polskich ekspertów odbyło się  forum trenerów, w czasie którego zostały podsumowane ostatnie  szkolenia i poprzednie działania projektowe.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty o ukończeniu projektu realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Mołdawii. W oficjalnej części zakończenia projektu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Mołdawii oraz dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych.

Strona mołdawska wyraziła zainteresowanie kontynuacją współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w kolejnych latach.

W ramach projektu przygotowano również publikację w języku rumuńskim „Podręcznik trenera” w wersji elektronicznej, która została udostępniona Ministerstwu Edukacji Mołdawii.

Projekt „Dobre rządzenie podstawą dobrej edukacji” jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Mołdawscy liderzy edukacji przeszkoleni w ramach projektu
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa